DuctNet ในไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม รวมไปถึงการจัดจำหน่ายท่อในระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่

ท่อเชื่อมแบบทำมุม 45° /90° แบบมน

Spec สินค้าที่นำส่ง

Φ 100 150 200
ความหนาของบอร์ด #26 #26 #26