DuctNet ในไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม รวมไปถึงการจัดจำหน่ายท่อในระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่

ท่อ T

Spec สินค้าที่นำส่ง

Φ 100 150 200 250 300 350 400 450
ความหนาของบอร์ด #26 #26 #26 #26 #26 #26 #26 #26
Φ 500 550 600 650 700 750
ความหนาของบอร์ด #24 #24 #24 #24 #20 #20