DuctNet ในไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม รวมไปถึงการจัดจำหน่ายท่อในระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่

  • หน้าแรก
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ช่องทางลมออก-ลมเข้า (โบวเอ้าท์-โบวอิน)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ช่องทางลมออก-ลมเข้า (โบวเอ้าท์-โบวอิน)

หัวจ่ายลม (ดิฟฟิวเซอร์) ฝ้าเพดาน

แบบกลม (ผลิตจากอลูมิเนียม)
C2 (พร้อมดัมเปอร์) แบบหลายเรเยอร์
CP (with Damper)
EP (พร้อมดัมเปอร์)
แบบเหลี่ยม (ผลิตจากอลูมิเนียม)
E2 (พร้อมดัมเปอร์) แบบหลายเรเยอร์

ช่องทางลมออกแบบรีเนียร์

หัวจ่ายลม (ดิฟฟิวเซอร์) ลีเนียร์แบบ LD (ผลิตจากอลูมิเนียม)
LD-D
คัมไลท์แบบ CL (ผลิตจากอลูมิเนียม)
CL

ช่องทางลมออกอเนกประสงค์หรือยูนิเวอร์แซล

แบบ VH (HV) (ผลิตจากอลูมิเนียม)
VHF / HVF
VHS ใบครีบสองชั้น / HVS ใบครีบสองชั้น
VHF กรอบ2ชั้น / HVF กรอบ2ชั้น
แบบ H (V) (ผลิตจากอลูมิเนียม)
HF / VF
HS / VS
HS กรอบ2ชั้น / VS กรอบ2ชั้น

ช่องทางลมเข้าแบบร่อง

แบบร่อง (ผลิตจากอลูมิเนียม)
รอยบาก F (แบบปีกข้าง) / GVF (แบบปีกแนวตรง)

ช่องทางลมออกแบบหัวฉีด

อลูมิเนียมยิงหัวฉีดเจ็ท
อลูมิเนียมยิงหัวฉีดเจ็ท
หัวฉีด NZ (ผลิตจากอลูมิเนียม)
หัวฉีด2ชั้น