DuctNet ในไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม รวมไปถึงการจัดจำหน่ายท่อในระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดของเครื่องจักร

เครื่องขึ้นรูป Duct แบบเหลี่ยม

สแนบล๊อคแบบปุ่มพัช
เครื่องทำตะเข็บ
ที่เจาะรู ระคุระคุ
ล๊อคแบบพิตต์สเบิร์ก
FS-18M
เครื่องพับขอบ
FR-3P-20

เครื่องขึ้นรูปหน้าแปลน Duct แบบเหลี่ยม

เครื่องขึ้นรูปแปลน TFD
TFD-203SSI

เครื่องประกอบ Duct แบบเหลี่ยม

เครื่องอุดรอยรั่วที่มุมของ Duct
NFN-22SP/NFN-20SP/NFN-18P
เครื่องยิงรีเวท
YHR-5-NS
เครื่องยิงรีเวทลม
FLR-1000N

เครื่องจักรแปรรูปอื่นๆ

เครื่องพิมพ์ร่อง
FD-4N (ไม้บรรทัดแบบฟรีแฮนด์)
เครื่องตัด Duct แบบเหลี่ยม
FHN-18TFD

เครื่องขึ้นรูป Duct แบบกลม

เครื่องขึ้นรูป Duct แบบสไปรัล
SD-1300 (ชนิดหลายแกน)
HSP-800 (แบบวงแหวน)

เครื่องตัดม้วนขึ้นรูป

เครื่องพับประกบแบบแข็ง
HR-1 (แบบธรรมดา)
HR-3L (แบบตะเข็บถี่รอบ)
HR-2A (แบบอากาศ)

เครื่องจักรอัตโนมัติ

กานหรือไส้กลางพันลวด
FUC-24CM
FPC (เครื่องตัดพาสม่า)
BrightmaxPRO
สินค้าที่เกี่ยวข้อง FPC
เครื่องดูดควัน
CAD แปลนก่อสร้าง
CADEWA Real + ตัวเลือกในการสร้าง Duct
POWERSP

เครื่องดัด-ตัด

เครื่องม้วน Duct TFD
FDB-18A
เบนเดอร์
TBU-16