DuctNet ในไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม รวมไปถึงการจัดจำหน่ายท่อในระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่

kv1 kv2 kv3

สนับสนุนระบบปรับอากาศที่เหมาะสมของวันพรุ่งนี้
ในอาคาร โรงงานและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เพื่อส่งอากาศที่ทำให้ท่านรู้สึกสบาย เราพร้อมเพรียงไปด้วยอุปกรณ์
ชิ้นส่วนที่จำเป็นครบครัน ทั้ง ดักท์แบบกลม ดักท์แบบเหลี่ยม และอุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ

ความรู้ตลอด 50 ปี ตอนนี้ที่ประเทศไทย

DuctNet ได้ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะให้เกิดระบบปรับอากาศที่สบาย เหมาะสม ในอาคาร โรงงานและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งดำเนินงานตั้งแต่ ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม,การจัดจำหน่ายดักท์ในระบบปรับอากาศ

โดยมีบริษัทแม่ คือ Fukagawa Co.,Ltd จัดตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1960 โดยมีสโลแกนหลักคือ [เพื่อประโยชน์ของลูกค้า] ซึ่งได้ดำเนินการผลิตเครื่องจักร จัดจำหน่าย อุปกรณ์ ชิ้นส่วนที่ใช้ในระบบดักท์ปรับอากาศ

DuctNet ได้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาในญี่ปุ่นกว่า 50 ปี ให้บริการลูกค้าอย่างพิถีพิถีนและรวดเร็ว
พัฒนาอุโมงค์อากาศขนาดใหญ่ที่ยอดเยี่ยม สำหรับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ สติปัญญา

DuctNet นอกจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นแล้ว เรามีบุคคลากรที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ ทั้งชาวญี่ปุ่น ชาวไทยรวมมากกว่า 30 คน สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ทุกวันจะมีการแลกแนวคิด ความเข้าใจ การประยุกต์ต่าง ๆ ระหว่างพนักงงาน

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พวกเราเต็มใจให้บริการอย่างที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจในการบริการของเรา
รวมไปถึง ในการนำเสนอแผนงานต่าง ๆ เราพยายามคิดจากสถานะของผู้ถูกให้บริการ ให้ความสำคัญกับความความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าชิ้นส่วน การออกแบบ ระยะเวลาก่อสร้าง เป็นต้น

ติดตั้งระบบปรับอากาศที่ตระหนักถึงอนาคต

พวกเรา DuctNet ใช้โปรแกรม 3D-CAD เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการออกแบบ และทำให้การติดตั้งดำเนินคืบหน้าไปได้อย่างราบรื่น เราสามารถตรวจสอบยืนยัน ดักท์ layout ด้วยระบบ CG จึงทำให้ลดความคลาดเคลื่อนของแบบกับสถานที่ติดตั้งจริง ส่งผลให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายที่เปล่าประโยชน์
นอกจากนี้ในการออกแบบได้มีการพิจารณาถึงความทนทานต่อการใช้งาน เพื่อลดต้นทุนรวมในระยะยาว

คำนึงถึง Life cycle ในขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้าง ติดตั้งระบบในอุโมงค์ขนาดใหญ่ โรงงานและอาคาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์