DuctNet ในไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม รวมไปถึงการจัดจำหน่ายท่อในระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่

ติดต่อเรา

ชื่อ(จำเป็น)
ชื่อบริษัท(จำเป็น)
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์(จำเป็น)
อีเมล์(จำเป็น)
เรื่อง(จำเป็น)

แจ้งความต้องการเพิ่มเติม