DuctNet ในไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม รวมไปถึงการจัดจำหน่ายท่อในระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่

การก่อสร้าง

"อากาศที่สะอาด อุณหภูมิที่เหมาะสม"

DuctNet รับเหมาติดตั้งระบบท่อปรับอากาศด้วย

เสนอแบบ และจัดทำใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว!!

พนักงานที่มีประสบการณ์ของเรา จะเสนอแนวคิด และออกแบบโดยยึดความสมดุลย์ของภาพรวมเป็นหลัก เพื่อง่ายต่อบ่งชี้จุดของปัญหา บนพื้นฐาน เช่น โครงสร้าง สภาพแวดล้อม สภาพการใช้งานของสถานที่ที่ติดตั้ง
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับใบเสนอราคางานติดตั้งระบบ

เสนอแบบ และจัดทำใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว!!

ถึงแม้ว่าการติดตั้งระบบ Duct จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า ทั้งปัญหา ขอเรียกร้องต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ กรุณาให้เราได้มีส่วนสนับสนุน ตั้งแต่การแก้ไขเฉพาะส่วน จนไปถึงการบำรุงรักษาโดยรวม
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซม

เสนอแบบ และจัดทำใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว!!

จากแบบ 3D ที่วาดโดยโปรแกรม 3D-CAD ทำให้สามารถเห็นภาพโดยรวมได้ง่าย นอกจากนั้นยังส่งผลให้การออกแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ลดการแก้ไขแบบ สามารถใช้กับงานก่อสร้างจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเขียนแบบ 3D